Det funktionella spektrumet

Finns det någonting lika livsomvälvande som mat? Vi är alla olika med diverse förutsättningar och bakgrund. I en orättvis värld är det inte alla som varken får ta del av eller för den delen avnjuta allt det där mat har att erbjuda. Den gör sig påmind i ett tidigt skede då vi efter födseln fylls med energi genom bröstmjölk eller ersättning. Redan här utgör maten en avgörande faktor för att vi överhuvudtaget ska kunna fungera samt utvecklas.

Ett evolutionärt faktum

Mänsklighetens primära mål är att till varje pris föra sina gener vidare. Det här har genom historiens gång på gott och ont fått sina konsekvenser. Att överleva är en drift vi har i oss oavsett om vi vill det eller inte. I vissa fall är vi inte ens medvetna om att ett överlevnadsskede äger rum. Det behöver inte nödvändigtvis handla om att fly från det farliga lejonet på savannen utan kan lika gärna innefatta hanteringen av ett viktigt möte.

Till skillnad från vatten kan vi människor klara oss en längre period utan mat. Det här beror till mångt och mycket på att det förstnämnda är en betydligt större del av vår kropp. Maten kan brytas ned på ett helt annat sätt och kräver inte lika stor uppoffring.

Mat är med andra ord en väldigt stor del av livet i allmänhet. Det förhåller sig alltid på samma sätt oavsett om det handlar om en god Pizzeria i Borås eller en knäckemacka utan pålägg.

Eftersom det paradoxalt nog råder överflöd i stora delar av världen ställer det högre krav på att samtidigt ägna sig åt någon form av fysisk aktivitet. Det är också just det här som blir otroligt missvisande då det i olika delar av världen på samma gång både råder undernäring och övervikt. Att hitta en balans på denna bräda är en väsentlig del för att närma sig lösningen på detta ofantliga problem.

En livsstil

Mat handlar om så mycket mer än att bara äta. Det handlar lika mycket om den ack så viktiga sociala interaktionen med andra människor. Eftersom sammankomster av olika slag ofta innehåller mat är det också genom den såväl erfarenheter som upplevelser kan delas. Kosten kan liknas vid att berätta en historia då denna på ett kraftfullt sätt både kan påverka samt göra skillnad för många människor.

I takt med de sociala mediernas framfart har maten dessutom gått in i en visuell kontext. Det har för många nästan blivit viktigare att fotografera måltiden än att njuta av densamma.

Mat är ett sätt att omsätta teori till praktik men har med detta tillvägagångsätt tagit motsatt riktning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *